Sự nghiệp tại Sakuko Việt Nam

Sakuko Việt Nam quan niệm nhân sự chính là “trái tim” của doanh nghiệp, là động lực chính cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Chính vì thế, công ty luôn luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn tài nguyên con người. Đội ngũ nhân viên của Sakuko Việt Nam không những cần có trình độ chuyên môn vững, linh hoạt, đáp ứng được các yêu cầu của công việc mà còn liên tục được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực làm việc, kỹ năng mềm để làm nòng cốt cho các hoạt động và nguồn lực khác không ngừng phát triển.

Sakuko Việt Nam là nơi tập trung đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, năng động luôn được cống hiến tài, trí trong môi trường làm việc công bằng, được phát huy hết khả năng với những công việc phù hợp năng lực, sở trường của cá nhân.

Sakuko Việt Nam luôn quan tâm tới những yếu tố sau trong chính sách về nhân sự:

- Tuyển chọn và giữ nhân sự phù hợp.

 


- Chế độ đãi ngộ nhân viên xứng đáng với những đóng góp cho sự phát triển của Công ty, kể cả trong công việc cũng như trong việc phát triển văn hoá doanh nghiệp.

- Chính sách đào tạo và khuyến khích các cá nhân rèn luyện để tự phát triển bản thân, hoàn thành xuất sắc công việc và đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

- Luôn khuyến khích sự sáng tạo và tạo điều kiện cho nhân viên phát triển, được thăng tiến.

- Xây dựng và phát triển bản sắc văn hoá doanh nghiệp, mang đậm dấu ấn tinh thần Sakuko Việt Nam bao gồm:

+ Năng động: Tại Sakuko Việt Nam, mọi nhân viên luôn luôn được khuyến khích để đưa ra các ý tưởng, sáng kiến hay, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

+ Quyết liệt: Sakuko Việt Nam tập trung những con người ưu tú, có tinh thần cầu tiến, có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, hướng thiện, có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp.

+ Đoàn kết: “Một cây làm chẳng lên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” - Chúng tôi tâm niệm chỉ cần có sự tương trợ và đồng thuận của tập thể, mọi việc lớn nhỏ dù khó khăn đến mức nào rồi cũng sẽ vượt qua.

 

+ Tận huyết: “Tận tụy với khách hàng, tận tâm với công việc” là yếu tố được Sakuko Việt Nam lựa chọn làm kim chi nam trong mọi hoạt động. Mỗi thành viên Sakuko  luôn có trách nhiệm cao trong công việc, ý thức cao trong từng hành vi cư xử với khách hàng với các tiêu chí “ Khách hàng là dưỡng khí của doanh nghiệp, sứ mệnh của Sakuko là phục vụ khách hàng”; “Nhân viên Sakuko làm hết việc chứ không hết giờ”.

+ Kỷ luật: Nhận thức rằng “kỷ luật tạo nên sức mạnh”, Sakuko nêu cao tinh thần kỷ luật, tạo nên một tập thể vững mạnh và đoàn kết.

+ Công bằng: Mọi cán bộ nhân viên của công ty đều có sự công bằng về cơ hội trong công việc cũng như sự thăng tiến, tùy vào năng lựa nắm bắt cơ hội đó.

+ Có trách nhiệm: Mỗi một thành viên trong công ty đều chủ động hoàn thành tốt công việc được giao, đưa ra những ý tưởng mới vì sự phát triển của công ty, đồng thời sẵn sàng đối mặt và có phương án giải quyết hậu quả do mình gây ra, không bỏ mặc, chờ đợi hay đổ lỗi.

+ Biết chia sẻ/Cầu thị: Các nhân viên của Sakuko luôn sẵn sàng chia sẻ thông tin, nguồn tài nguyên chung của công ty. Bên cạnh đó, luôn giữ thái độ sẵn sàng tiếp thu, học hỏi để mở mang hiểu biết, đáp ứng yêu cầu vì sự phát triển của công ty.

 
3
4
5
6
12
logo wakodo
logo orihiro
logo Dariya
logo mama butter
logo CandyDoll
logo KAO
logo KOUJI HIME
logo Nesno
logo SKCARA
logo Santa Marche
logo Avance